Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa parantaa kuljetusten ympäristötehokkuutta

 

Taloudellisessa ja ennakoivassa ajotavassa luetaan liikennettä jatkuvasti polttoaineen kulutuksen optimoimiseksi. Taloudellinen eli älykäs ja sujuva ajotapa lisää liikenteen turvallisuutta ja vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia kuten hiilidioksidipäästöjä.

 

Tuemme ja seuraamme taloudellista ajotapaa monin keinoin:

 

 • Perehdytämme jatkuvasti kuljettajia uudistuvaan kalustoon.
 • Kehittyvä tekniikka lisää turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta.
 • Koulutamme kuljettajia taloudelliseen ajotapaan.
 • Annamme palautetta ja palkitsemme hyvistä tuloksista.
 • Nykyaikainen kalusto, joka on turvallinen ja ympäristöystävällinen.
 • Turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta lisäävät autojen kehittyneet lisävarusteet, kuten maaston ja liikenteen tunnistava ennakoiva vakionopeuden säädin.
 • Ajotapaseurantalaitteet
 • Ajoneuvojen säännöllinen huolto, kuten rengaspaineiden tarkistaminen.
 • Optimoimme matkan tehokkuutta reittijärjestelyillä.
 • Korkea käyttöaste ja kuljetusten yhdisteleminen.

 

Kuljettajien säännöllinen ajotapakoulutus ja vastuuttaminen ovat osa Kaukokiidon arkea

 

Olemme aina huolehtineet Kaukokiidolla kuljettajien ajotapakoulutuksesta, ja olemme
kiinnittäneet siihen entistä enemmän huomiota 2010-luvun alusta lähtien. Kaukokiidon kuljettajat osallistuvat säännöllisesti Kaukokiidon omaan koulutukseen, jossa kuljettajat saavat henkilökohtaista palautetta ajotavastaan. Seurannalla ja palautteella kehitetään kuljettajien taitoja arjessa.

 

Kaukokiidon kuljettajat osallistuvat tasaisin väliajoin REAK-kurssille eli taloudellisen ja ennakoivan ajotavan ammattipätevyyspäivään. Kaluston oikeaoppinen käyttö yhdessä ennakoivan ajotavan kanssa lisää turvallisuutta ja polttoainetaloudellisuutta. Lisäksi kuljettajat voivat osallistua maahantuojien merkkikohtaisiin koulutuspäiviin, joissa käydään läpi muun muassa ajoneuvojen uusia teknologioita. Perehdytys uuteen kalustoon tapahtuu ennen luovutusta.

 

Olemme kokeilleet kannustimena tuottavuuslisää, ja harkitsemme sen laajempaa
käyttöönottoa.

 

Teknologia apuna taloudellisen ajotavan kehityksessä

 

Seuraamme taloudellista ajotapaa auto-, ajoneuvoryhmä- ja kuljettajakohtaisesti. Kuljettajat pääsevät myös itse katsomaan omaa ajotaparaporttiaan. Reaaliaikaisesti päivittyvä vuorokohtainen ajotaparaportti on työntekijälle paras mahdollinen työkalu oman työn kehittämisessä. Reaaliaikaisuus mahdollistaa kriittisen arvioimisen, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa.

 

Kaukokiidolla kuljettajien ajotapasuorituksen seuranta koostuu neljästä pääosa-alueesta:

Ennakointi lisää liikenne- ja työturvallisuutta

 

Rutinoitunut taloudellisen ajotavan hallitseva kuljettaja toimii esimerkillisesti liikenteessä olosuhteista riippumatta. Ennakoiva ajotapa vähentää tutkitusti läheltä piti -tilanteita sekä työn kuormittavuutta. Kiire ei näy kaukokiitolaisen liikennekäyttäytymisessä.

 

Kun kuljettaja keskittyy taloudelliseen ajotapaan, hän huomioi ja havainnoi myös muun liikenteen paremmin, jolloin toiminta liikenteessä on jatkuvasti sujuvaa ja ennakoivaa myös muille tienkäyttäjille.

 

Konkreettisia tuloksia Kaukokiidon pilottiryhmissä

 

 • Taloudellisen ajotavan toimenpiteet ovat vähentäneet polttoaineen kulutusta noin 3 %.
 • Joutokäynti vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019 on vähentynyt 44 %.

Kuljettajan kokemuksia

 

Kuljettajamme Mika Tolonen on ajanut noin 14 vuotta runkoajoa. Hän on esimerkillinen taloudellisen ajotavan omaksunut kuljettaja. 

Lue Mikan kokemukset taloudellisesta ajotavasta, ja vinkit myös yksityisautoilijalle

 

Vastuullisuus