Bruksanvisning för Kaukoputki-portalen

Välkommen att använda Kaukokiitos Kaukoputki-portal! I portalen kan du göra transportbeställningar, följa dina försändelser, använda tidtabellsökningen och prissättningsräknaren samt hantera din adressbok och ditt konto. Bruksanvisningarna handleder dig i användningen av portalen.


Kaukokiitos e-tjänster fungerar vid behov som stöd för transportkunder i användningen av Kaukoputki: tfn 010 510 1700, sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi