Utnyttja våra lagertjänster och frigör plats och tid för dig själv. Vi lagrar dina produkter professionellt och modernt där det är effektivast för ditt företags verksamhet.

 

Vårt nätverk av lager omfattar hela Finland, från Åbo till Ivalo. Utöver lokal lagring möjliggör nätverket även lösningar med flera lager. Totalt finns det 140 000 kvadratmeter varm- och kyllagerutrymme – dvs. 19 fotbollsplaner!

 

Vi hjälper dig att producera alla logistiklösningar, från intern logistik till transport och lagring. Förutom lagring av dina produkter erbjuder vi nämligen även förpackning och lastning på pallar, vidareförädling, lagerbokföring, transportdokument, IT-tjänster, sändningstjänster och givetvis transporter inom en vardag efter hämtning nästan överallt i Finland.

 

På våra lager är det möjligt att antingen använda ditt företags eller Kaukokiitos lagersystem, eller systemen kan integreras så att de kommunicerar med varandra. Du kan göra lagerbeställningar och följa ditt lagersaldo i realtid. Vi har en omfattande maskinpark för säker behandling av försändelser av olika storlek och vikt – du kan lagra nästan vad som helst!

 

Våra experter hjälper dig att utveckla dina logistik- och lagertjänster på ett övergripande sätt. Även vår kundtjänst, som har specialiserat sig på lagertjänster, står till ditt förfogande. Berätta om dina behov för oss så ger vi dig ett förslag.

 

Bekanta dig med våra lager:

TJÄNSTER