En flitig och jordnära teamspelare. Man känner igen en Kaukokiito-medarbetare på både arbetskläderna och attityden. Vi är en gemenskap bestående av över 2 000 logistikproffs som uppskattar en hederlig, aktiv attityd och en uppriktig vilja att utvecklas.

 

Kaukokiito är ett transportsystem som omfattar hela landet och som har betjänat det finländska näringslivet redan i 65 år. En värdegrund baserad på inhemskt familjeföretagande och en engagerad, yrkeskunnig personal är Kaukokiitos viktigaste resurser. Vi erbjuder ett brett spektrum med olika arbetsuppgifter: hos oss arbetar experter inom olika områden, från chaufförer till controllers och från körplanerare till full stack-utvecklare runtom i Finland.

 

Får framgång har skapats genom våra medarbetares mod, öppenhet och starka engagemang i gemensamma aktiviteter. Därför vill vi värna om våra anställda. Mod innebär också att ifrågasätta rådande verksamhetssätt – vi försöker alltid tillsammans hitta smidigare och effektivare lösningar som betjänar våra kunder bättre.

 

Personalutveckling och arbetshälsa

 

Vårt mål är att vara den attraktivaste och mest uppskattade arbetsgivaren inom vår bransch. Vi ser för vår del till att personalens kompetens utvecklas och strävar efter att erbjuda alla Kaukokiito-medarbetare en trygg arbetsmiljö.

 

Vi stödjer kontinuerlig lärande och utveckling av multikompetenser hos vår personal bland annat med hjälp av jobbrotation, mentorsverksamhet, samarbete med läroanstalter och utbildningsprogram i Kaukokiito Akatemia. Kaukokiito Akatemia är ett utvecklings- och nätverksforum för personalen, där de anställda vid sidan av arbetet kan avlägga en examen som utvecklar yrkeskompetensen eller studera till exempel affärsengelska eller Excel-användning.

 

Vi utvecklar arbetshälsan i samarbete med personalen och stödjer fritidsmotion och rekreationsverksamhet. Vi satsar på förebyggande arbetssäkerhetsverksamhet och ser till att stödja arbetsförmågan hos de anställda. Vi strävar efter att ta hänsyn till de anställdas individuella livssituationer med hjälp av en åldersledarskapsmodell som utvecklats tillsammans med personalen.

 

Vi stödjer och tillhandahåller verktyg för chefer för att stärka chefskompetensen. Våra inspirerande chefer bryr sig om de anställda och skapar grunden för en företagskultur där människor kan skina och modigt vara det de är.

 

Men vem är vi egentligen? Lär känna Kaukokiito-medarbetarna!

TJÄNSTER