Vi erbjuder ett omfattande utbud tilläggstjänster som kompletterar dina transporter. Med hjälp av dem skräddarsyr du en smidig och effektiv leveranskedja för ditt företag och höjer kundtillfredsställelsen ytterligare.

 

OBS! Kom ihåg att beställa de tilläggstjänster som du behöver i samband med transporten. De produktvisa tilläggstjänsterna ser du på produktsidorna. Tilläggstjänsterna och serviceavgifterna debiteras alltid av den som betalar frakten. Tilläggstjänsterna markerade med asterisk (*) kan komma i fråga även i sådana fall då de är nödvändiga för att leveransen ska kunna transporteras ända fram, trots att de inte har beställts på förhand.

Det gällande bränsletillägget tillkommer i priserna som är markerade (bt)

En tjänst som inte beställts men som är oundviklig för att uppdraget ska kunna utföras debiteras enligt prislistan.

 

TJÄNSTER