Läs om Kaukokiitos hållbarhetsmål i hållbarhetsrapporten

 

Hörnstenarna i en utsläppssnål logistik:

 

  • HCT: I en transport med ett HCT-fordon ryms mer varor - därför färre transporter.

  • Modern fordonspark: En ny fordonspark är effektivare och minskar de lokala utsläppen avsevärt.

  • Alternativa drivkrafter: En koldioxidsnål logistik kräver nya drivkrafter med låga utsläpp, såsom el- och gasbilar.

  • Energieffektivitet: Helhetslogistiken omfattar också andra tjänster som stöder transporterna och även de måste vara energieffektiva och koldioxidsnåla.

Vi följer upp våra framsteg mer ingående än tidigare, mäter viktiga milstolpar och berättar öppet om våra framgångar. På detta sätt håller vi också våra intressenter bättre uppdaterade om Kaukokiitos hållbarhetsläge.

 

Ladda ned Kaukokiitos hållbarhetsrapport (uppdaterad 06/2023)

Hållbarhet