Framery

 

”Förutom att Framery vill bidra till ett lyckligare arbetsliv med hjälp av ljudisolerade telefonhytter, har vi ställt upp ett tufft mål för oss själva att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter utsläppsminskningar både i vår egen verksamhet och i leveranskedjan.

 

I anslutning till detta mål kom vi med förslaget att tillsammans med Kaukokiito utveckla en lösning för att minska på utsläppen. Samarbetet kändes naturligt, eftersom Kaukokiito svarar för Framerys lager i Tammerfors.

 

Vi valde att tillsammans satsa på en biogasdriven bil, som nu transporterar våra telefonhytter och delar till dem mellan fabriken och lagret. Samarbetet med Kaukokiito har varit smidigt och resultatet imponerande.”

 

Kirsti Sääjärvi, Sustainability Lead, Framery

HKScan

 

”HKScan eftersträvar en koldioxidneutral livsmedelskedja före år 2040. Målet innebär minskade utsläpp också i transporterna.

 

En biogasdriven långtradare lämpar sig bra för våra behov. Biogaslångtradaren rör sig på livligt trafikerade rutter i huvudstadsregionen och dess beläggningsgrad är hög, vilket innebär betydande utsläppsbesparingar.

 

Vi uppskattar Kaukokiitos sätt att modigt ta vara på nya möjligheter att hitta lösningar för att minska de logistiska utsläppen.

 

Leea Lehtonen, Transport Manager och Henry Pihlava, Category Manager, Logistics, HKScan

Tokmanni

 

”Att systematiskt minska företagets klimatpåverkan är ett av Tokmannis viktigaste delområden inom hållbarhetsarbetet.

 

Kaukokiito är Tokmannis samarbetspartner sedan många år och har hand om alla våra transporter i hemlandet. Vi är mycket nöjda med förhållandet mellan kvalitet och kostnader i Kaukokiitos transporter och möjligheten till transporter dygnet runt.

 

När det gäller miljövänliga transporter har jag glädjen att berätta att Tokmanni och Kaukokiito tillsammans tog i bruk HCT-fordon genast när det var möjligt med undantagstillstånd. Detta är ett betydande framsteg, eftersom HCT-fordonens större kapacitet möjliggör utsläppsbesparingar*. Då behövs färre fordon för att transportera samma antal ton varor.”

 

Tuija Landén, Logistikplanerare, Tokmanni

Hållbarhet