Vi har ställt upp ett tufft mål för oss själva: vi transporterar leveranserna helt koldioxidneutralt före år 2030. Målet är klart och nu kartlägger vi etapperna på vägen.

 

Nuläget

Kaukokiito är ett logistikföretag som har en viktig roll i arbetet för att främja klimathållbara transporter i Finland. Den största utsläppskällan är vår fordonspark. Redan nu fäster vi i leveransernas klimatpåverkan uppmärksamhet uttryckligen vid detta. Tack vare en ung fordonspark och extra långa HCT-fordon är klimatavtrycket för våra leveranser mindre än tidigare – på årsnivå minskar koldioxidutsläppen med mängden kol som 160 hektar skog binder. Dessutom minskar vi utsläppen genom att optimera transporterna, dvs. genom att planera rutterna så att vi sparar in på antalet körda kilometer.

 

I våra terminaler härrör utsläppen från energiförbrukningen och vi har därför investerat i energieffektivitet, jordvärme och solpaneler. Vi har också infört en pappersfri leveranskedja, vilket sparar på naturresurserna.

 

Vårt mål

  • 2030 vi transporterar leveranserna koldioxidneutralt
  • Alltid modern och miljövänlig fordonspark
  • Biodiesel som ett alternativ till fossila bränslen
  • Kundspecifika utsläppsrapporter

Våra klimatgärningar är ett steg i rätt riktning. De räcker emellertid inte för oss. Vi eftersträvar koldioxidneutrala transporter före år 2030, vilket bland annat innebär striktare kriterier vid fordonsanskaffningar, ökad beläggning vid transporter och bättre optimering av leveranser. Vi tar också med biodiesel som ett alternativ till fossila bränslen och utvecklar vår fordonspark mot mer miljövänlig.

 

Vi har tagit fram kalkyler över vårt klimatavtryck år 2021 att motsvara de globala standarderna för beräkning av transportutsläpp (SFS-EN ISO 16258 och GLEC Framework). Genom detta säkerställer vi att kunderna kan jämföra Kaukokiitos utsläpp med andra företag inom branschen mer ingående. Beräkningen av klimatavtrycket för hela Kaukokiitoorganisationen blir klar vid årsskiftet 2021–2022. Därtill utvecklar vi rapporteringen av det transportspecifika klimatavtrycket.

Hållbarhet