Kaukokiito är en del av det finländska nationallandskapet – detta landskap vill vi värna om. Hållbarhet är för oss att ställa sig på det finländska arbetets och den finländska naturens sida. Denna vision styrs av våra tre hållbarhetsteman. 

 

Logistikbranschen har de senaste åren präglats av omställningar. Klimatförändringen, globaliseringen, digitaliseringen och pandemierna har blivit en bestående del av branschens vardag, också för oss på Kaukokiito. Insikten om denna förändring var en viktig impuls, när vi utarbetade vår nya strategi. Eftersom omvärlden förändras också för våra kunder, ville vi ställa deras röst i fokus för vår strategi. Ur detta samarbete föddes målet att vara en föregångare inom logistik som levererar allt bättre kundupplevelser.

 

I diskussionerna framkom också behovet av en logistik som gynnar både miljön och människorna. Även om hållbarhetsfrågorna redan integrerats i vår vardag, ville vi ytterligare skärpa vår verksamhet.

 

Det viktigaste målet med Kaukokiitos hållbarhetsarbete är att minska utsläppen från våra transporter: Vi vill dra vårt strå till stacken i arbetet för att stävja klimatförändringen genom att erbjuda helt koldioxidneutrala leveranser före år 2030. Utöver det är det viktigt för oss att främja de anställdas välmåga och vara en ännu rättvisare aktör i samhället.

 

Kaukokiitos hållbarhetsteman – klimat, medarbetare och samhällspartnerskap – är en del av ett större kontinuum. Vi har exempelvis förnyat vår fordonspark och tagit i bruk högkapacitetsfordon (HCT), som minskar utsläppen från våra leveranser genom bättre effektivitet.

 

Av betydelse är också våra miljövänliga terminaler. En stor del av dem utnyttjar jordvärme och solkraft, och deras andel kommer ytterligare att öka.

 

Vårt hållbarhetsarbete styrs av en färdplan, med vilken vi följer upp våra framsteg mer ingående än tidigare, mäter viktiga milstolpar och berättar öppet om våra framgångar. På detta sätt håller vi också våra intressenter bättre uppdaterade om Kaukokiitos hållbarhetsläge.

 

Vi upplever nu synnerligen intressanta tider inom vår bransch. Även om vår omvärld är stadd i förändring, finns och består behovet av logistik i världen efter coronapandemin. Därför levererar Kaukokiito också i fortsättningen endast de bästa kundupplevelserna – sådana som främjar utvecklingen av en hållbarare logistik för miljö och människor.

 

Petri Angervuori
verkställande direktör, Kaukokiito

Hållbarhet